ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที.. [14 กย. 2559 เวลา 17:44 น.] (0/0)
แบบประเมินผลการเรียน 1.2559 [14 กย. 2559 เวลา 17:42 น.] (0/0)
ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 1 รา.. [06 กย. 2559 เวลา 09:49 น.] (44/0)
เผยแพร่ การวิจัย เรื่อง ปัญหาและแนวทางพัฒนาระบบ.. [18 สค. 2559 เวลา 14:22 น.] (34/0)
ประกาศรายชื่อผู้การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อม.. [04 สค. 2559 เวลา 18:47 น.] (62/0)
ประกาศ ผูชนะการขายทอดตลาด ครั้งที่ 2 [04 สค. 2559 เวลา 15:31 น.] (43/0)
ประกาศ เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 22 รา.. [15 กค. 2559 เวลา 14:31 น.] (118/0)
ประกาศ ผู้ชนะการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด [08 กค. 2559 เวลา 16:03 น.] (80/0)
ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด [24 มิย. 2559 เวลา 17:05 น.] (153/0)
ประกาศ ผลการประเมินคุณสมบัติแรกเข้า รุ่น 17 [03 พค. 2559 เวลา 11:39 น.] (196/0)
ประกาศ เรื่อง การเปิดสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึก.. [24 กพ. 2559 เวลา 21:31 น.] (272/0)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา [05 กพ. 2559 เวลา 16:47 น.] (118/0)
ประกาศ เรื่องผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโดยไม.. [04 กพ. 2559 เวลา 15:42 น.] (159/0)
ประกาศเรื่อง การยื่นคำร้องขอจบการศึกษา ของนักศึก.. [04 กพ. 2559 เวลา 15:38 น.] (142/0)
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคร.. [29 มค. 2559 เวลา 15:44 น.] (167/0)

ข่าวสารทั่วไป

ใบประเมินผลระยะสั้น [14 มค. 2559 เวลา 11:27 น.] (0/0)
ปฏิทินปฏิบัติงานวัดผลและประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 .. [28 ตค. 2557 เวลา 12:19 น.] (560/0)
โครงการ วิจัย สิ่งประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2556 [23 กค. 2557 เวลา 22:27 น.] (15313/0)
คำสั่งเวรยามประจำเดือน สิงหาคม 2557 [23 กค. 2557 เวลา 20:08 น.] (877/0)
แบบฟอร์มขอใช้บัญชีผู้ใช้ (User Account) เพื่อใช้.. [16 พค. 2557 เวลา 11:46 น.] (1170/0)
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ [30 กค. 2556 เวลา 16:21 น.] (864/0)
เผยแพร่งานวิจัยนวัฒตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ครู ปี 2.. [25 กค. 2556 เวลา 22:11 น.] (962/0)
เผยแพร่งานวิจัยนวัฒตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ครู ปี 2.. [25 กค. 2556 เวลา 22:09 น.] (1027/0)
เผยแพร่งานวิจัยนวัฒตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ครู ปี 2.. [25 กค. 2556 เวลา 22:08 น.] (935/0)
เผยแพร่งานวิจัยนวัฒตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ นักเรียน.. [25 กค. 2556 เวลา 22:06 น.] (915/0)

ข่าวสารนักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

ข่าวสารอาชีวศึกษา

กระดานข่าว

 

เหตุการณ์ทั่วไป