การเมินการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2564-2568)

วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน ผ่านการเมินการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2564-2568) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ด้านการอาชีวศึกษา
ผู้เขียน sirinath| 15 กพ. 2565 เวลา 09:20 น.| 0| 82| การเมินการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2564-2568)
 
   
th en