ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่..

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Site และ On Line ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
 
 
   
th en