ที่ตัั้งของวิทยาลัย

ที่ตั้งของวิทยาลัย    
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน   ตั้งอยู่ เลขที่ 89  ม. 5  ถนนตรัง-สตูล
ตำบลท่าข้าม  อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92120
หมายเลขโทรศัพท์         :   0-7550-1897
หมายเลขโทรสาร          :    0-7550-1897
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ :   
URL                        :   http://www.palian.ac.th
E-mail                    :   info@palian.ac.th
 
   
th en