สิ่งประดิษฐ์ 2556

    โครงการ    
           รถฉุกเฉินยามน้ำท่วม

          ชุดสาธิตการทำงานของเทอร์โบชาร์จเจอร์
          ชุดสาธิตการทำงานของรถจักรยานยนต์ Honda Wave 110i
          ชุดสาธิตปั๊มคอมมอลเรล
          การสร้างอุปกรณ์ทดลองแรงกระทำบนพื้นผิวที่จมอยู่ในของเหลวแบบแผ่นเรียบ
          การสร้างอุปกรณ์ทดลองแรงกระทำบนพื้นผิวที่จมอยู่ในของเหลวแบบแผ่นโค้ง
          จักรยานออกกำลังกายผลิตไฟฟ้า
          ชุดเปิดผ้าม่าน
          ชุดทดลองการต่อวงจรไฟฟ้าภายในอาคาร
          ไฟกระพริบเตือนภัย
          กล่องเก็บหลอดไฟอเนกประสงค์
          กังหันลมผลิตไฟฟ้า
          โครงการไอศครีม&ขนมปังอบ
          โครงการลูกชิ้นลวกซีฟู๊ด
          โครงการผลไม้ตามฤดูกาล
          E-book วิชาประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
          E-book วิชาโปรแกรมกราฟฟิก
          E-book วิชาคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น
          E-book วิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
          สื่อการเรียนการสอน วิชาโครงการ(E-book)
          โครงการสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับซอฟแวร์
          เว็บไซต์น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
          เว็บไซต์สมุนไพรพื้นฐาน
          เว็บไซต์ Club sport
          เว็บไซต์ของหรอยเมืองตรัง
          เว็บไซต์นาฬิกาวัยหวาน
          เว็บไซต์การพัฒนาวัฒนธรรมไทย
 
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
          อุปกรณ์เติมน้ำมันเกียร์และเฟืองท้าย
          เครื่องฉีดโฟมล้างรถ
          เครื่องขัดหัวเทียน
          กังหันน้ำผลิตไฟฟ้า
          ไข่นกกระทาเค็ม...ชีวจิต
          อุปกรณ์ถอนต้นกล้ายางขนาดใหญ่
          ป้ายนิเทศอิเล็กทรอนิกส์แสดงผลด้วยแสงและเสียง
          ไส้หยวกกล้วยในน้ำเกลือ
          อุปกรณ์ใส่ถังน้ำ
          อุปกรณ์เปิด-ปิดวาล์วถังแก๊ส
          ไม้สอยมังคุด
          ตู้จ่ายน้ำคันกระดก
          โมเสสกะลา
          กระเป๋าเดคูพาส
         
งานวิจัย ภาคเรียนที่ 1
          การพัฒนาเจตคติเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชางานเครื่องยนต์ ของนักศึกษา ชั้น ปวช. 2 ช่างยนต์ สาขาวิชาเครื่องกล
          การพัฒนาเจตคติเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชางานเครื่องล่างยานยนต์ ของนักศึกษา ชั้น ปวช. 2 ช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาเครื่องกล
          การพัฒนาเจตคติเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเทอร์โมไดนามิกส์ ของนักศึกษา ชั้น ปวส. 1 ช่างยนต์ สาขาวิชาเครื่องกล
          การพัฒนาเจตคติเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ของนักศึกษา ชั้น ปวช. 2 ช่างยนต์ สาขาวิชาเครื่องกล
          งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการเข้าเรียนวงจรไฟฟ้ากระแสตรง
          ทัศนคติที่มีต่อวิชาหม้อแปลงไฟฟ้า ของนักศึกษา ชั้น ปวช. 2 ช่างไฟฟ้ากำลัง
          ความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอน วิชาปฏิบัติงานเครื่องกล 3 นักศึกษา ระดับ ปวส. 2
          ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ของนักศึกษา ระดับ ปวช. 1 โดยใช้แบบประเมินก่อนเรียนและหลังเรียน
          การศึกษาการลดปัญหาการไม่ตอบคำถามอาจารย์ผู้สอนในชั้นเรียนวิชาการบัญชีตั๋วเงินและเช็ค
          เจตคติที่มีต่อวินัยตนเองด้านวินัยในห้องเรียนความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่ผ
 
   
th en