Gallery

ดำเนินโครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีนายเฉลิมศักดิ์ ทองเนื้ออ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเหลียนเป็นประธานในโครงการ และเยี่ยมชมนักเรียน นักศึกษา ณ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
 
   
th en