Gallery

โครงการประกวดและเผยแพร่นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และโครงการ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีนายเฉลิมศักดิ์ ทองเนื้ออ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน เป็นประธานในโครงการ และเยี่ยมชมผลงานนักเรียน นักศึกษา
 
   
th en